Bebeklere mamalar

 

Sütten mamaya geçiş dönemi, an­neler için âdeta bir kâbustur.

Mamayı geri püskürten, yeni taf­lan, değişik mama çeşitlerini redde­den bebekler… Nesilden nesile hiç değişmeden süregelen, anne ve ba­bayı birkaç kaşık mama için birer palyaço haline sokan bu sorun na­sıl çözülebilir?
Her şeyden önce bebeğin yalnız­ca anne sütünden hoşlandığı varsa­yımının doğru olmadığı bilinmelidir. Ona bir an önce yeni tatlar tattır­mak, değişik mamalar yedirmek ge­reklidir. Ayrıca kaygılarımızın, telaş­larımızın doğrudan ona yansıdığı da artık bilinen bir gerçektir. Yani biz, bebeği anne memesinden ya da bi­berondan erken kesmenin zor oldu­ğunu düşünürsek, o da aynı şeyleri düşünecektir.

Bebek maması

Her şeyde olduğu gi­bi, bunda da biraz soğukkanlı ol­mak, gerekeni zamanında ve sırasıy­la yapmak zorlukları yenmek için ye­terlidir. Ona, iştahını açacak, bitmek tükenmek bilmeyen merakını tatmin edecek değişik tatta mamalar verme­li, böylece yiyecek zevkinin gelişme­sine çalışılmalıdır.
Bu sayfalarda, size bebeğinizin ye­ni tatlara uyumunu sağlamada yar­dımcı olacağına inandığımız çeşitli mama tariflerini sunuyoruz.

Bebek maması hazırlamada en son tarifler. Sağlıklı beslenmede bebek mamaları önemlidir. En faydalı bebek mamalarını öğrenin. Markalarına ve içeriğine göre mama çeşitlerini inceleyin.