Yeni doğan bebek neleri görür ne duyar

Normal zamanında doğan bir bebek

Zamanında doğmuş bir bebe­ğin, gördüğü nesneler anne yüzü gibi canlı olabildiği gibi bir ışık kay­nağı ya da kırmızı renkte bir eşya gibi cansız da olabilir. Bebeğin bunları gördüğünü, bakışının git­gide daha dikkatle bir noktaya odaklanmasından anlayabilirsiniz. Öte yandan, gözkapaklarını ışığın yoğunluğuna göre açıp kapatma­sı, gebeliğin 28. haftasında doğ­muş olan bebeklerde bile görülür. 37. haftayı tamamlayarak doğan­lar ise. bakışlarını parlak olmayan bir ışık kaynağına çevirebilirler. Zamanında doğanların gözbebekleri ışık karşısında küçülür, böyle bir duruma 32. haftada doğanlar­ da bile rastlanır.
Gözlerin hareketleri genellik­le eşgüdümlü değildir ve üçüncü aya kadar gözlerde kaymalar olur. Süreklilik göstermedikçe bu şaşı­lıktan kaygılanılmamalıdır.

Yeni doğmuş bebekler, gürültüleri işitirler ve onlara değişik bi­çimde tepki gösterirler. Sözgelimi, gürültü şiddetli ise gözlerini kapa­yarak irkilirler ya da donup kalır­lar; gürültüler o kadar şiddetli de­ğilse soluma hızlarını değiştirerek yanıt verirler. Bazen yüzlerini ek­şitir, ağızlarını ya da gözlerini faltaşı gibi açarlar, bazen de kafala­rını sesin geldiği yöne doğru çe­virirler. Ancak, yeni doğmuş bebe­ğin seslere karşı tepkisi gün boyu aynı olmaz ve içinde bulunduk­ları uyanıklık durumuna ya da uy­ku evresine göre değişir.
Zamanında doğan bebekler tat alma duyusu gelişmiş olarak doğarlar. Erken doğmuş olanlar­da tat alma duyusu ancak belli öl­çüde gelişmiştir. Bilindiği gibi, be­bekler tatlı şeyleri sever, tuzlular­dan ise nefret ederler. Koku alma duyusu ise, yeni doğmuş bebek­lerde tat alma duyusu kadar geliş­miş değildir.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.