Yeni doğan bebeklerde olağandışı durumlar

Yeni doğmuş,doğumevinin be­bek odasında yatmakta olan ço­cuklarda birtakım lekeler, deri dökülmeleri, aşırı tüylülük ve bu­na benzer başka “ofağandışılıklar” bulunduğunu gören anne-babalar çoğu kez kaygılanırlar Yaşamın İlk iki haftasında görülen bu “olağandışılıklar”ın hemen her zaman hiçbir önemi yoktur. Mavimsi lekeler. Çoğu kez yeni doğmuşların ciltlerinde çü­rüklere benzer lekeler görülürse de, bunlar ne gerçekten birer çü­rüktür, ne de yüzeysel kan dola­şımı bozukluğundan ileri gelirleri “Mongol lekelerimde denilen bu lekelere koyu tenli bebeklerde da­ha sık rastlanır. Benekler. Bazen yeni doğ­muş bir bebek, pişik izlenimi ve­ren küçük kırmızı benekçiklerle kaplıdır. Beneklerin ortasında sa­rımsı bir çeşit sivilce vardır. Birkaç gün içinde kendi kendine yitip gi­derler.
Derinin pullanması. İlk gün­lerde, özellikle de el ve ayakların derisi pullanıp, hafifçe dökülebilir.

Tüyler. Bazı bebekler, omuz başları ve sırtları hafif tüylü olarak doğarlar Bu, daha çok, erken doğmuş çocuklarda görülür DÖlüt, anne karnındayken bir hayli tüylüdür.Yeni doğmuş bebeğin bu tüyleri tıpkı ilk saçları gibi, doğduk­tan birkaç gün sonra dökülür; saç­lar yeniden uzarsa da tüyler için aynı şey söz konusu değildir.
Çıkıntılar. Yeni doğmuş bebeklerin kafataslarında bazen bir­takım çıkıntılar olur. Özellikle ba­şın iki yanında yerleşen bu çıkın­tılar, doğum sırasında zedelenme­lerin sonucu oluşmuş geçici yapı­lardır. Dudaktaki kabarcıklar. Be­beklerin dudaklarında görülen bu kabarcıklar meme emmekten ile­ri gelirler ve yalnız doğumdan he­men sonra değil, tüm emzirme sü­resince görülebilirler. Memeler deki şişkinlikler.999 Her iki cinsiyetteki bebeklerin meme­lerinde doğumu izleyen ilk günler­de hafif bir şişkinlik oluşabilir. Ba­zen içlerinde azıcık süt bulundu­ğu da olur. Bu olayın nedeni do­ğumdan önce, anneden çocuğu­na geçen hormonlardır.
Cinsel organlardaki şişkinlik. Yine son (plasenta) yoluyla anne­den çocuğuna geçen hormonlar yüzünden, yeni doğmuş bebeğin (ister erkek, ister kız olsun) cinsel organlarında aşırı bir şişkinlik gö­rülürse de bu bütünüyle geçici bir olaydır. Dölyolu salgılan ve akıntılar.
Yeni doğmuş kız bebeklerinde, ilk günlerde dölyolundan küçük kanlı akıntılar, beyazımsı salgılar gele­bilir Bu da olağan ve geçici nite­likte bir durumdur
Erbezi torbalarının boş ol­ması. Erkek çocuklarda erbezi torbalarının boş olması sıkça rast­lanan bir durumdur. Birçok ço­cukta erbezleri kısa sürede torba­lara inerler.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.