Bebeğin ilk banyosu

Bebeklerin ilk banyosunu yaptırmak anne için son derece stresli ve sıkıntılı bir iştir. Bu makalede yeni doğmuş bebeğinizi banyo yaptırırken nasıl tutacağınızı, syun nasıl olacağını bebeği banyo yaptırırken gerekli olan her şey anlatılmaktadır.

Onun nasıl tutulacağını biliyorsunuz. Bu konuya daha önce yer vermiştik. Be­beğin elinizden kayacağından, su yutacağından ya da soğuk alacağın­dan korkmayınız. Neler yapmanız gerektiğini yineleyelim: 1. Bebeği bü­tünüyle soyunuz. Üşümemesi için bir örtüyle sarıp sarmalayınız. 2. He­nüz kendinize yeterince güvenemiyorsanız, küvete sokmadan önce ba­şını ve yüzünü yıkayınız. 3. Örtüyü üzerinden alınız; ama elinizin altında olacak bir yere bırakınız. 4. Eskiden beri uygulandığı gibi dirseğinizle su­yun sıcaklığını kontrol ettikten sonra bebeği usulca küvete sokunuz. 5. Bebeği koltuk altından sıkıca tutunuz ve başını kolunuza dayayınız. Böy­lece öteki eliniz, yıkamak için serbest kalacaktır 6. Bu arada bebeğinizin suyla oynamasına izin veriniz. Böylece suyu sevmesini sağlarsınız. Banyonun yararı yalnız bebeğin be­deninin sürekli temiz tutulması değil­dir. Banyo iştah da dahil olmak üzere, bedenin hemen bütün işlevlerini can­landırır, artırır ve harekete geçirir. Ban­yonun rahatlatıcı (dinlendirici, gevşetici) bir fizyolojik etkisi de vardır.


Bebeğin banyoda ana-babasının ken­disine yardım ettiklerini hissetmesinin yarattığı güven buna eklenince, sakin bir uykuya dalabilmesi için en elveriş­li ortam sağlanmış olur.
Şu halde, böyle bir anın minik ço­cukta büyük bir zevk kaynağı olması­na çalışmak, suyun içinde dilediği gi­bi çırpınmasına izin vermek gerekir. Arada bir onunla gevezelik etmeli ve bedeninin yıkadığınız kısımlarının adı­nı söylemelisiniz. Kısaca.bu olayın ço­cuk tarafından elden geldiğince sakin ve keyifli bir biçimde yaşanması sağ­lanmalıdır.

Ancak ya sudan korkuyorsa? Ya çığlıklar atıyor ve suya girmek istemiyorsa?
Büyük bir olasılıkla, daha önceki yı­kanmalar sırasında ortaya çıkan hoşa gitmeyen bazı olaylar onu ürkütmüş olabilir: Belki de gözüne sabun köpü­ğü kaçmıştır. Bu durumda birkaç de­nemeden sonuç alamazsanız, onu le­ğene (küvete) daldırmak için inat etme­yiniz. Aksi halde o da kendi tavrını sert­leştirecek, daha çok bağırıp ağlaya­caktır. Bir süre daha bebeğinizi sabun­lu süngerle silmeye devam ediniz (ama onu iyice durulamayı da ihmal et­meyiniz). Böyle bir olayla karşılaş­mamak için, çocuğun gözlerini yakma­yacak özel bebek şampuanları kulla­nınız. Böylece, çok geçmeden korku­sunu unutup hiçbir şey olmamış gibi yeniden banyo yapmak alışkanlığını kazanması mümkün olacaktır. Yine huysuzluk edecek olursa, onu birkaç ay boyunca süngerle silmeniz gereke­cektir. Beş ya da altt aylık olduğunda elleriyle suyu şaplatmak ve minik ka­yıklar ya da yüzen oyuncaklarla oyna­mak onun çok hoşuna gider: Artık, onu, yeniden leğene ya da küvete sokmaya başlayabilirsiniz; itkin çok az su koyup her gün azar azar artırarak normal bir banyo için gerekli su mik­tarına ulaşmak doğru olur. Ayrıca, siz de onunla birlikte yıkanmaya başlarsa­nız, bu durum onun güvenimi pekişti­recektir. Yalnız banyodan önce maka­tının, cinsel organlarının özenle temiz­lenmesi gerekir; çünkü dışkı ve idrar artıklarında üreyen mikroplar, banyo suyuna karışırlar. Özellikle kız çocuk­larda, dölyolu ve yumurtalık iltihapla­rına yol açmamak için bu temizlik, bir pamuk topağıyla ya da gazlı bezle ön­den geriye doğru yapılmalıdır. Erkek çocuklardaysa, cinsel organın baş ta­rafını sünnet derisinin arkasına topla­nan idrar artıklarını deriyi geriye doğ­ru kaydırarak temizlemek gerekir. Sün­net derisi ile kamış arasında “smegma” adı verilen bir artık madde toplanır ve il­tihaba yol açabilir. Bu nedenle, bu böl­geler iyice temizlenmelidir. Banyosu özenle yaptırılmalıdır.
Bebeğin Tırnaklar ve saçlarının temizliği
Küçüğün el ve ayak tırnaklarını da (mümkün olduğu kadar yuvarlak bir bi­çim yermeye çalışarak) kesmek gere­kir, özellikle elleriyle yüzünü tırmala­ması, tırmaladığı yerlerin mikrop kapa­rak iltihaplanması ve başına dertler aç­ması önlenmelidir.
Tırnaklarını keserken ağlarsa, bir kurnazlığa başvurabilirsiniz. Kesme iş­lemi için uyumasını bekleyiniz ve uç­ları küt olan bir makas kullanınız. Banyodan sonra saçlarını tararken fırça kullanınız.Fırçayı fazla bastırma­yınız.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.