Bademcikler nasıl ve ne zaman alınmalıdır

Bu lenfoid organlarının çocuğun or­ganizması için ne kadar değerli ve ge­rekli olduklarını göz önüne almak ge­rekir. İyi çalışmaları için onlara yardım etmeli, onları bütünüyle yok etmemeli ve tedavi etmeye çalışmalıdır. Kuşku­suz, bademciklerin büyümesi, yüksek ateşle, boğaz ağrısıyla, sürekli üşüme, kulak iltihaplarıyla birlikte oluyorsa, ameliyata başvurulabilir. Alınmasına karar vermeden önce iyi düşün­mek gerekir, çünkü bu organların çok önemli koruyucu işlevleri vardır. Ba­demcikleri alınmış çocukta üstsolunum yolları hastalıkları daha sık görül­mekte ve güç tedavi edilmektedirler.

Bademciklerin şişmesi

Bademcikleri sürekli şişen ve sık sık ateşlenen çocuklara nasıl bir tedavi uy­gulanması gerektiği sık sık tartışılan bir konudur. Cerrahi tedavinin ne zaman uygulanması gerektiği konusuna daha sonraki satırlarda değindik.
Bademciklerin şişmesine neden olan mikroorganizmaların başında streptokoklar gelmektedir. Bu mikrop­ların sürekli olarak bademciklerde bu­lunması onları bir ölçüde mikrop kay­nağı haline getirmektedir. Streptokok­ların eklem ve öteki doku romatizma­larına neden olduğu göz önüne alına­cak olursa, sürekli şişen ve hasta olan bir bademciğin organizma için bir öl­çüde tehlikeli olduğu ortaya çıkmakta­dır. Ancak bugün birçok araştırmacı streptokokların tüm yutak dokusunda yuvalandıklarını,bademcikleri almanın yararı olmadığını öne sürmektedirler.
Bademciklerin şişmelerine birtakım mikroorganizmalar neden olur. Ba­demcikler bu mikroorganizmaların so­lunum yollarına ulaşmalarını önlerler. Üç yaşlarına doğru, çocuğun bedeni­nin belli yerlerinde lenf dokusu artar. (Lenf dokusu, bedenin,hem bağışıklık işlevini hem de hastalıkları tedavi et­mek işlevini gören bir dokusudur).Bu artış dokuz-on yaşa kadar sürer, son­ra hızla azalır. Mikroplar dışında eğer çocuk kentte yaşıyorsa, kirli havada, solunum yollarındaki hücreler üzerin­de son derece zararlı bir etki meyda­na getirir. Lenf düğümleri ve badem­cikler bu zararları ortadan kaldırmak için yoğun çalışma yapmak zorunda­dır. Bu iki öğe (yaşa bağlı olarak lenf dokusunun çoğalması ve zararlı etken­ler) hem bademciklerin, hem de lenf düğümlerinin boyutlarında artış (hipert-rofi) meydana getirirler.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.