Kızamık-kızamık olmuş küçükğe özenle bakılmalı

 Çocukluk döneminde görülen döküntülü hastalıklar genellikle çabucak atlatılırlar ve kalıcı bir ba­ğışıklık bırakırlar. Ancak kızıl ve kı­zamık bazı kalıcı rahatsızlıklara neden oldukları ve çocuğun sağ­lığını ciddi biçimde etkiledikleri için, hekimin daha yakından ilgi­lenmesi gereken hastalıklardır.
Kızamığa, bir virüs neden ol­maktadır. Hastalığı kapmak için hasta bir kişiyle temas etmek ye­terlidir. Konuşma sırasında hasta­nın ağzından çevreye saçılan göz­le görülmez zerrecikler hastalık et­kenini kişiden kişiye taşırlar.

Kızamık başka hastalıkların ge­lişmesine zemin hazırladığı için tehlikelidir. Genellikle hastalık sü-müksü dokuları (mukoza) tutar. Ancak kimi zaman da sinir siste­mine zarar verecek kadar önemli ilerlemeler gösterir: Beyinde ve omurilikle iltihaplara yol açar. Ansefalit (beyin iltihabı) gibi ağır du­rumlarda % 5 oranında ölüm gö­rülmektedir. Bu çocuklar tedavi görseler de % 30’unda nörolojik sakatlıklar kalır. Hastalık akciğer iltihabına, bronşite ve ku­lak iltihaplarına yol açabilir. Bun­lara virüs yol açabileceği gibi, tah­rip olan dokularda kolayca yerleşebilen bakteriler de yol açabilir. Yani virüs.sümüksü dokuyu zayıf­latmakta, sümüksü doku başka mikroplara karşı savunmasız kal­maktadır. Bu söylediklerimiz, be­lirli durumlarda, hastalığın ne ka­dar tehlikeli boyutlara ulaşabilece­ği konusunda bir fikir vermektedir. Hastalıklara karşı önlem almanın en iyi yolu, canlı ama zayıflatılmış virüsleri çocuğa aşılamaktır. Böy­lece, bu virüslerin sağladığı ba­ğışıklık tepkisiyle çocuğun kızamı­ğa yakalanmasına karşı konulabi­lir.
Kızamığın kesin bir tedavisi yok­tur. Yatak istirahatı, boğazı tahriş etmeyecek sulu besinler, eğer ök­sürük varsa, öksürük kesici ilaçlar verilebilir. Ateşin yükseldiği du­rumlarda ateş düşürücüler kulla­nılabilir. Kızamıktan sonra zatürre gelişmişse, antibiyotikler verilme­lidir.
Kızamık Türkiye’de küçük ço­cuk ölümüne en çok neden olan hastalıkların başında gelir. Bu yüz­den kızamıklı çocuklar mutlaka hekim denetiminde olmalıdır.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.