Çocukta uzak veya yakını görememe

Çocukta uzak veya yakını göremem

Her iki gözün iç tabakasına düşen hayaller görme yolları aracılığıyla beyine iletilir. Görme merkezlerinde tek bir hayal haline getirilerek algılanır. Bu olayın gerçekleşebilmesi için gözün iç tabakalarının normal olması ve görevini yapması gerekir. Gözün iç tabakasında birbirine uygun noktalar mevcuttur. Görüntülerin her iki gözde birbirine uyan bu noktalara düşmesi lâzımdır. Görme eksenlerinin paralelliği bozulduğu zaman hayaller birbirine uyan bu noktalara düşmeyeceği gibi, iki hayalden biri beyin tarafından kabul edilecek, çili görmeye engel olmak için de diğer görüntü silinecek, böylece göz tembelliği ortaya çıkmış olacaktır. Şaşılığın meydana geliş sebepleri eskiden beri tartışılmakta olup halen tam aydınlanmış değildir.

Kırılma kusurları içinde özellikle hipermetropi şaşılığın meydana gelmesinde önemli bir yer tutar. İki gözde birbirinden farklı derecede hipermetrop varsa yüksek hipermetropi olan göz daha fazla kayar. Miyoplar ise şaşılığın daha dışa kayan tiplerine sebep olmaktadır. Her iki göz arasında ileri derecede görme bozukluğunun olduğu durumlarda, beyin her iki gözden gelen değişik büyüklükteki görüntüleri birleştiremeyeceğinden dolayı şaşılık ortaya çıkmaktadır. Birçok aile merdiven veya salıncaktan düşme, uykuda korkma ve ya ateşli bir hastalığın şaşılığa sebep olduğunu söylerler. Bu olayların hiçbir şekilde asıl sebep olmadığı, ancak etkileyici birer faktör olduğu kabul edilebilir. Bugün modern tıbbın birinci gayesi şaşılığı mümkün olduğu kadar erken ve küçük yaşta tedavi etmektir. Tedavide vakaların doğru tespiti, iyi bir tedavinin en önemli unsurlarından biridir.
Kırılma kusurunun düzeltilmesi: Buradaki gaye göze düşen hayali net hale getirmektir. Küçük çocuklarda çift görmeye engel olmak için kayan gözde hayal silinir. Bu durum görme gücünün şaşılığın başladığı yaşta kalmasına sebep olur. Şaşılık ne kadar erken başlamışsa göz tembelliği de o kadar fazladır, gözlükle sağlam gözün kapatılmasıyla tembel gözün çalışması sağlanır. Bir çocuk 1,5 yaşından sonra gözlük takabilir. Anne babanın telkiniyle gözlüğü devamlı takması sağlanmaya çalışılır.
Cerrahî tedavi: Görme eksenindeki kaymanın ameliyatla düzeltilmesidir. Hem de kozmetik açıdan fevkalâde sonuçlar verir. Cerrahî tedavinin (ameliyatın) dışındaki metotlar ortoptik tedavi olarak kabul edilir. Bu tedavinin gayesi, derinlik duyumunun sağlanması, supresyon denilen görüntü silinmesinin ortadan kaldırılması, göz tembelliğinin giderilerek hastanın tam görüşe kavuşturulmasıdır. Bu egzersizler tedavi merkezlerinde çeşitli âletlerle haftanın belli günlerinde yapılır. İyi bir tedavinin ancak zamanında yapılan tedavi olduğunu asla unutmamak gerekir.

 

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.