Bebeğin rahatsızlıkları dışkısından nasıl anlaşılır?

Bebeğin kakasının özellikleri, sindirim sisteminin nasıl işlediği ve beslenmesinin doğru olup ol­madığı konusunda bize yararlı bil­giler verebilir. Demek oluyor ki, sindirim sistemi artıklarına da önem vermek gerekir; yoksa, yal­nızca bebeğin yedikleriyle ilgilen­mek yanlış bir tutumdur… Bu konuda üzerinde durulması gereken bazı noktaları anımsat­mak istiyoruz. Dışkının biçimi ve miktarı kişiden kişiye büyük fark­lılıklar gösterir. Bu nedenle çocu­ğun dışkısında görülebilecek bir­takım değişiklikleri, bir başka be­lirti söz konusu değilse, bir hasta­lığın belirtisi olarak değerlendir­memek gerekir.
Dışkının rengi büyük ölçüde alınan besin maddelerinin içinde­ki renklendirici elementlere, besi­ni öğütmek için çıkan safra salgı­sının miktarına ve sindirim reaksi­yonlarına bağlıdır. Ana sütüyle beslenen yeni doğ­muş bir bebeğin dışkısı, aldığı be­sin safra salgısı tarafından iyice öğütüldüğü için altın sarısı, rengin­dedir; inek sütüyle beslenenlerinkiyse beyazımsı olur. Öyleyse, dış­kıdaki renk değişikliği eğer bes­lenme düzenindeki bir değişikliğe bağlı değilse, karaciğer ve safra kesesinin çalışmasındaki değişik­liklere bağlı olabilir. Böyle bir kuş­ku doğduğunda anne-babanın yapması gereken ilk iş, hekime başvurmaktır.
Kırmızımtrak bir dışkı çıktığında bu, havuç gibi kırmızı renk tane­cikleri bol olan besin maddelerinin bolca yenmesinden ileri gelmiyor­sa, bağırsaklardaki bir kanama belirtisi olabilir. Bu durumda der­hal bir hekime başvurulmalıdır.
Bebek dışkısının kokusu, ana sütüyle beslenen yeni doğmuş be­beklerin dışkısı hariç tutulursa hiç­bir zaman hoş değildir. Dışkının kokusundan çocuğun sağlığı hak­kında bazı sonuçlar çıkarmak mümkün olabilir.
Çürük kokusunu andıran kötü bir koku, bağırsakta çok miktarda bakteri ürediğini gösterir; iyi sin­dirilmeyen hayvansal proteinlerin çürümesi, genellikle amonyaksı bir koku verir; geniz yakmayan bir koku ise yağlı besinlerin iyi sindirilmemesine bağlanabilir.
Dışkının sertlik yumuşaklık durumu alınan besinin türüne, sindirilmeyen artıklara (selüloz), midenin ve bağırsakların öğütücü hareketlerinin etkisine, bağırsak­ların süzme süresine bağlıdır. İs­hale yakın çok sulu dışkı, ince ba­ğırsakların iyi çalışmadığını göste­rir. Sert ve tıkız dışkı ise genellik­le kalın bağırsaklardaki bir rahat­sızlığın belirtisidir. İnce uzun dış­kı, makattaki bir daralmadan ileri gelebilir; küçücük sert topaklar halindeki dışkı müzmin kabızlığın belirtisidir. Ancak şu uyarıyı yap­madan edemeyeceğiz: Bebeğin dışkısının özelliklerine bakıp çok kesin tanılar koymaya çalışmayı­nız, sürekli hastalık aramayınız.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.