Bebek arrow Bebek Bakımı arrow Bebeğin kakası
Bebeğin kakası
 Anne, çoğu zaman, bebeğin ağla­masının karın ağrısından ileri geldiği­ni sanır: Ya gazı vardır ya da altına ka­ka yapmıştır!.. Bebeğin kıtlıktan çık­mışçasına, gözü doymak bilmez bir iş­tahla yemek yemesi, bu arada bir hayli hava yutmasına yol açtığından bağır­sak gazlarına neden olur. Böyle du­rumlarda karnının şişkinliğinden baş­ka, bebeğin sürekli olarak gaz çıkar­dığı görülür.
 Bebeğinizin sindirim sistemiyle ilgi­li bir sorunu olduğunu düşünüyorsanız bir hekime başvurunuz; hekim onu muayene ederek ve elleriyle karnına bastırarak rahatsızlığının nedenini ay­dınlığa kavuşturacak ve gerekiyorsa, bağırsakların çalışmasını düzenleye­cek ilaçlar verecektir. Anneye düşen önemli görev, meme emmenin süresini kısaltmak ve bebe­ğin açgözlülüğünü frenlemeye çalış­maktır.

 Şimdi de, bebeğin kakasının değişik görünümlerini birlikte inceleyelim. Bu­nun için bebeğe verilen besinin tipini (ana sütü ya da hazır süt) dikkate al­mak zorunludur. Bilindiği gibi, dölyatağı içinde ve "yenidoğan dönemi"nde bebeklerin kakaları koyu yeşil renkte­dir. Dünyaya geldikten sonraki ilk gün­lerde kaka, yavaş yavaş değişmeye başlar, Yeşilimtrak olan rengini (geçiş döneminin rengi) yitirir, gitgide daha sarılaşmaya başlar; sonunda normal kakanın rengini, sertliğini ve kokusu­nu alır. Anne sütüyle beslenen yeni doğ­muş bir bebeğin kakası. Genellikle yumuşaktır ve bezlere yapışır. Ender olarak katı olur. Yumuşak olmasının ötesinde, yarı sıvı olduğu bile oldukça sık görülür. Kokusu hafif ekşidir: Bu "özel ko­ku", ancak anne sütüyle beslendiğin­de söz konusu olur. Rengi genellikle açık sarıdır.
 İlk haftalarda çocuk günde birçok kez kaka yapabilir (5'in üstüne çıktığı bile olur). Birinci aydan sonra, kaka sa­yısı azalır ve günde birle-üç arası de­ğişir.
 Hazır sütle beslenen yeni doğmuş bebeklerin kakası. Genellikle soluk sarı renktedir ve kokusu da oldukça keskindir. Kakanın kıvamı bir hamur sertliğindedir ve anne sütüyle besle­nen bir bebeğinkinden çok daha biçim­li bir görünümü vardır. Genellikle bez­lere bulaşmaz. Kaka yapma sıklığı, günde bir ya da iki kez olabilir; dörde kadar çıktığı da görülebilir. Hazır süt­le beslenen çocuk daha az kakaya çı­kar.
 Kakanın görünümü, bir ölçüde be­beğe verilen sütün içindeki şeker, yağ ve protein oranına göre değişir.
 Sütün içindeki maddeler değiştirildi­ğinde kakanın biçimi de değişir, daha kati ya da daha yumuşak olur.
 Ayrıca, inek sütüyle beslenen bir be­beğin kakasında "topakçıklar" bulu­nur, bunlar kakanın içinde kolayca se­çilebilirler. Bu parçacıklar koyu sarımtırak renktedir ve sütün içindeki sindirilmemiş kısımlardan oluşmakta­dır.
Şu halde kakanın renginden çok, katı olup olmadığı önemlidir: Biçimli ya da yarı-biçimli oluşları da önem taşır. "İshal" denildiğinde hemen hemen sı­vı halde olan bir kaka anlaşılır. İshal­de kaka yapma sayısı da önemli derecede artmıştır. Bu durum kendini, be­denin susuz kalması, çok kısa bir sü­re içinde ağırlığın birdenbire ve tehli­keli biçimde düşmesiyle gösterir. Bir hekime başvurmak gerekir. Anne-babanın unutmaması gereken bir nokta, ishal sürerken çocuğa bot bol su vermek gerektiğidir. Halk ara­sında yaygın olan bir inanca göre is­hale sulu yiyecekler ve süt neden ol­maktadır. Bu nedenle, "ishalli bir ço­cuğa sıvı gıda vermemek gerekir" gi­bi bir yanlış düşünce içindedirler. Oy­sa bu inanç bütünüyle yanlıştır ve uy­gulandığında bebeğin susuz kalması­na yol açar. Zaten çok miktarda sıvı yi­tiren bebeğe verilen su da kısıtlanırsa, yaşamı tehlikeye girer.
 

Renkler Herkes İçindir

Sen De İzle

Giriş Formu


Şifremi unuttum !
Siz de bize katılır mısınız ? Kayıt Olun

iletişim

iletişim
Bebekler

Bebek aşı takvimi

Bebek aşı takvimi
Bumerang - Yazarkafe
Bebekler.name.tr bebek sağlığı, bakımı, bebek hastalıkları, bebeklerin gelişim süreçleri hakkında açıklayıcı bilgilerin bulunduğu sağlık sitesidir. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel tıppi tanı ve tedavilerin yerine asla geçmez. Bilgilerin yanlış kullanımından meydana gelebilecek zararlardan içeriği yazanlar sorumlu değildir. Sitede yer alan yazılar izin alınmadan hiçbir mecrada kullanılamaz.